Selontra® Produktdetaljer

Høyytelses ikke-antikoagulerende gnagermiddel for raskere kontroll med invasjon, selv i de mest utfordrende situasjoner.ns.

Fordeler

Korrekt prosedyre for Selontra®

Følg de 5 stegene til en mer vellykket gnagerkontroll.

Treningsvideo

Produktegenskaper

20 g blek-grønn, myk åteblokk

Effektiv selv der svært attraktive matkilder er tilgjengelig.

Palatabilitet i forhold til alternative landlige matkilder

The side-byside comparisons of Selontra® and alternative feed stuff rats consumed on the first days.
 • 13.2 times more Selontra® as compared to Maize silage.
 • 4.3 times more as compared to pig feed.

Selontra® by far outperforms the most attractive feed for rats on farms.


Palatability against alternative urban feed

In side-by-side comparisons of Selontra® and a beef burger* the rats preferred Selontra®.

* Total amount of bait or burger* eaten day 1 in grams.

Selontra® outperforms one of the most attractive alternative food in urban environments.

* The graphic show the outcome of one trial. the results of all other trials were very similar. Source: BASF
Virkningsmekanisme: Virkestoffet i Selontra® er kolekalsiferol, som har en annen virkningsmekanisme enn antikoagulerende stoffer. Gnagere slutter å spise i løpet den første dagen etter å ha fått i seg en dødelig dose med Selontra®.

Takket være sin unike virkningsmekanisme og ekstremt høy palatabilitet, setter Selontra® deg i stand til å oppnå fullført kontroll over selv store gnagerinvasjoner i løpet av bare 7 dager.

The Speed baiting procedure

 1. Thoroughly inspect the site.
 2. Use sufficient baiting points to address the size of the infestation.
 3. Use the maximum amount of bait per label instructions at each bait point.
 4. Inspect each baiting point after 1 to 2 days and replenish to the label maximum quantity.
 5. Full control of the infestation can be possible within 7 days!.
 6. Continue replenishing bait every 7 days until consumption ceases.
Selontra®’s nye sammensetning er dokumentert stabil i både tørre og fuktige omgivelser og ved både ekstremt høye og lave temperaturer. Uansett vær vil Selontra® gjøre jobben.

Utplasseringsteknikker

Hvem vil ha nytte av Selontra®

Skadedyrkontrollfirmaer

Med Selontra® er det mulig å kontrollere gnagerinvasjon på kun dager 7 dager, opp til 3 ganger raskere enn med antikoagulerende. Derfor er Selontra® det beste valget i alle situasjoner der hver dag teller:

 • Høyt automatiserte industrielle produksjonsanleg
 • Næringsmidler i prosessanlegg, lager og detaljist
 • Restauranter, kafeer og hoteller
 • Skoler, barnehager, boligområder, sykehus og andre sensitive situasjoner

Kundene dine vil være meget fornøyd med at du kontrollerer gnagere mye raskere enn tidligere.

Selontra® kan redusere antall nødvendige besøk/inspeksjoner for å kontrollere en gnagerinvasjon, og dermed redusere behandlingskostnadene betydelig og spare inn tid.

Når du håndterer anlegg som har høy risiko for gjentatt invasjon, og når andre metoder for kontroll har vist seg å være utilstrekkelige, kan Selontra® brukes i en permanent åtestrategi, hvis dette er tillatt i ditt land.

 

Bønder

Det å sørge for biosikkerhet i din fjøsdrift er et viktig krav, og prosessene i driften tillater kanskje bare et lite tidsvindu for gnagerbehandlinger, f.eks. mellom besetninger.

For lagret avling: ved en gnagerinvasjon er beskyttelse etter innhøsting et akutt krav.

Med Selontra® vil gnagernes kontaminering og spising på avlingen stoppes mye raskere.

Selontra® stopper ressurstapet (åte og avling/mat som gnagerne spiser/kontaminerer på din gård).

 

Virksomheter som drar nytte av Selontra® gnagerkontroll

Industrielle produksjonsanlegg (høyteknologiske produksjonsanlegg, IT-maskinvare, farmasøytisk og bioteknologisk produksjon). Ved gnaging på elektriske kabler kan gnagere forårsake kortslutninger og stoppe hele produksjonslinjer. For ditt anlegg er rask kontroll med gnagere meget viktig.

Restauranter, kafeer, hoteller og næringmiddelhåndtering (lager og detaljist).

Matvarer som du lagrer eller tilbereder, og matavfall, er attraktiv mat for rotter og mus. Disse gnagerne truer med å kontaminere dine lokaler. Beskytt virksomhetens renommé med rask og effektiv gnagerkontroll.l.

Skoler, barnehager, sykehus og boligområder.

Matavfall er en attraktiv matkilde for rotter og mus. Det er grunnen til at gnagere ofte finnes i og rundt bygninger og anlegg. Din skole, barnehage eller ditt boligområde trenger en gjennomgang av din leverandør av skadedyrkontroll. Når du oppdager aktivitet fra gnagere, trenger du en rask løsning.

Produktprofil

Virkestoff  0,75 g/kg (0,075% w/w) cholecalciferol 750 ppm
Skal brukes av: Profesjonelle og opplærte skadedyrbekjempere i urbane og landlige områder
Bruk: Innendørs og utendørs rundt bygninger
Gnagere som behandles: Brunrotte (Rattus norvegicus)
Svartrotte (Rattus rattus)
Husmus (Mus musculus)
Påføringsmengde: For rotter: 100 g til 140 g (5 eller 7 blokker) hver 5-10 meter
For mus: 20 g til 40 g (1 eller 2 blokker) hver 1-2 meter
Selontra dødelig dose(LD50) per art: Brunrotte: 13,7 g = 55 % av daglig forbruk
Svartrotte: 8,6 g = 57 % av daglig forbruk
Husmus: 5 g = 28 % av daglig forbrukn

Opplæring og sertifisering

Forsiktighetsregler

Les alltid etiketten og produktinformasjonen før bruk.